Oromo Music
Musics

Nigusu Tamirat-Woyyaa ree !New Oromo Music 2020

Nigusu Tamirat-Woyyaa ree- New Ethiopian Oromo Music 2020(Official Video) ”Wayyaaree yaa dachii jiraa wal awwaaluu Wayyaaree yaa samii gubaa walii laaluu…. Iyyinee madoofnee boonyeetis gadoodnee Madaa dawaa hin qabneedha, waraansi madoofne” Nugusuu Taammiraat