MAALTU
News

AMMA MAALTU HAFE??

# AMMA MAALTU HAFE ? # Jabana ammaa kana uummanni keenya waan hamaa hamaa caalu hunda fudhachuuf qophaawaa ta’uunsaa ifatti mul’ataa jira. Bulluukkoo isaa yoo irraa fudhatan, “Baguma qomeekee sirraa hin fudhatin malee bulluukkoo boruu [Read More]