Afaan Oromoo

ETIYOPHIYAATTI dhaabbatoonni baankii dhuunfaa Hirdhinna mallaqaa

April 27, 2017

ETIYOPHIYAATTI dhaabbatoonni baankii dhuunfaa Hirdhinna mallaqaa irraan kan ka’ee, rakkoo guddaa keeysa seenanii jiru. Hoojjatoonni baankichaa akka himaniitti uummatnii biyyattii mallaqa qusannoon waliitti qabataa turan baankoolee keeysaa waan qaban baafachuun gar malee heddumaayaa dhufuu irraa [……]

Afaan Oromoo

Abdiisaa Balaachoo: Jedhi Malee

April 27, 2017

Abdiisaa Balaachoo: Jedhi Malee Abbaa Waloo kan tahe oladeeman Abdiisaan jedhi malee jedha. Maal dhagahuu ykn maal himuu barbaade laata

1 2 3 25