Biiroon Barnootaa Oromiyaa Barnoota Bara 2013f Barattoota Galmeessuun Eegalamuu Beeksise

Biiroon Barnootaa Oromiyaa  Barnoota Bara 2013f Barattoota Galmeessuun Eegalamuu Beeksise 

Hoogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa, Dr. Tolaa Bariisoo, galmeessuun barattootaa torban lamaaf itti fufaa, haala itti barnootni eegalamurrattis mari’atamaa jira, jedhan.

Haa ta’u malee, barattootni Mana Barumsa Qophaa’inaa Amboo tokko tokkommoo, barnootni dafee eegalamuu dhabuu fi qormaatni biyyaalessaa kutaa 12ffaa hanga yoonaa kennamuu dhabuun nu yaaddesseera, jedhan.

Gabaasaa guutuu caqasaa.


Namoota maatii Betru Dibaabaatti diyaatanirraa akkan dhagaheetti kaleessa poolisoonni federaalaa bakka hojii Betru dhaqanii dhabnaan bilbilaniifii eessa akka jiru gaafatan. Innis walgahii tokko Hoteela Sheraton-itti hirmaachaa akka jiru itti hime. Yeroo muraasa booda poolisoonni sadi achi dhaqanii to’annaa jala oolteerta jedhaniin. Iccitii mootummaa diinaaf dabarsitee kennuun shakkamteerta jedhu. Betruun kan hidhame saba isaatiif quuqama waan qabuuf qofa. Keessattuu mirga qonnaan bultoota naannawa Finfinneerraa buqa’aaniif falmaa ture. Kan Oromoof falmu ija Bilxiginnaatin diina. Betruun balleessaa wayiituu hin qabu. Hiikaa!