TV

Waan Garaa Namaa nyaatu!

Waan Garaa Namaa nyaatu Daa’imti Boontuu Baqqalaa harkaa qabdu tuni Furtuu Alamayawu Galataa jedhamti. Abbaa isii Shororkeessummaan himatanii Jawaar fa’a wojji erga hidhanii Ji’a 6 guute. Haatii daa’ima tana qabataa Buraayyuu irraa Qaalittii deddeebi’aa gaafatti. [Read More]