ABO’n sarara sirnaa waggoota 50’f ijaare qaba.

 ABO’n sarara sirnaa waggoota 50’f ijaare qaba.
 
Sarara kanarraa yoo buute ofumaa badda kufaatii seenaa kufta.
ABO’n nama osoo hin taane sirnaa fi ilaalcha Oromummaa waggaa 50 oliif ijaarameedha.
Nama ajjeesuun dhabamsiisuu, shiraan hiitee hojii dhaabarraa dhorkuu dandeessa garuu sirnaa fi ilaalcha Oromummaa hanga Oromoo guutuu ajjeeftee dhabamsiiftutti hin dhabamu jiraatadha.Warri amma ABO haaromsina jedhee Heera ABO tuttuquuf deemu kun nama baabura fiigaa jirurraa utaaledha. ABO ilaalcha Oromoon waggoota hedduuf itti du’ee itti cabee itti dhabame tuquun hin danda’amu.
Professor Hisqeel Gabbisaa

Tulluu Hiyyeessaa


Congratulations Bonsitu Shigut for seeing your father alive again after everything he has endured in Ethiopia prison.

“YOOMUU JAAL DAAWWEEDHA.”
Warri sadoof jecha
Cabsuun irbuu isaanii
Gamoon badhaadhanii
Ganan jaala isaanii,
Warri ejjennoo hin qabne
Warri bitaman garaan
Faayidaan mo’amuun
Warri sharafsiisan
Dhugaa sabaa dharaan,
Akka balleessaniif
ABO ganamaa
Ilmaan Nafxanyaarraa
Fudhachuun dirqama,
Kaleessa gurguratanii
Jaal Gammeef Jaal Abdii
Har’as fudhachuudhaan
Jaal Daawweetti qabdii,
Ittisneerra jedhuum
Hojiirraa Hayyu Duree
Warri Ofii Ittisame
Jaala ofii gurguree.
Jaal Daawweenkoo Garuu,
Raqa Ormaa coruuf
Irbuu isaa hin sharafne
Qarshiinis bitamee
PP jala hin rafne.
Utuma dhiibanii
Kaayyoo isaatti cichee
Dhaaba agartuu Uummaataa
Dhaloota itti dhalchee
Dhabama irraa oolchee,
ABO har’aan gaheem
Daawween ilmi ibsaa
Bineensarraa eegee
Itti cabsee lafeesaa
Itti lolaasee dhiigasaa
Itti fixee umuriisaa.
Egaa mee aangoo kamiin
Mana ijaare keessaa
Ergamtuun nafxanyaa
Jaal Daawwee ittisa?
Halkanii guyyaa halaaktus
Marga quuftee harreen
Yoomuu Jaal Daawweedha
Anaaf Hayyu Dureen.
………………………………….
Yadesa M Gudina

Dubbii Jabduu ABO mudaterratti Yaada Caffeen Amma kennate