Filannoo biyyaaleessaa
News

Itoophiyaa: ‘Filannoo biyyaaleessaa haalduree ittisa Covid-19 guutuun gaggessuun ni danda’ama’–Ministeera Fayyaa

Itoophiyaa: ‘Filannoo biyyaaleessaa haalduree ittisa Covid-19 guutuun gaggessuun ni danda’ama’–Ministeera Fayyaa Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa kana dura sababii Covid-19tiin yeroo hinhimurtoofneetti dabarfamee ture, haaldureewwan ittisa dhibee kanaa guutuun adeemsisuun akka danda’amu Ministeerri Fayyaa hime. (afaanoromoo)—Manni maree [Read More]

ODA
News

ODA: Walgahii Paarlamaa Har’aa

ODA: Walgahii Paarlamaa Har’aa Manni Maree Bakka Bu’oota ummataa guyaa har’aa walgahii ariifachiisaa waamee jira. Ijoon ajandaa dhiyaatu immoo dhimma COVID 19 irratti gabaasa Ministeera Fayyaa caqasuu kan jedhu. Haa ta’u malee akka dabalataan eeggamu [Read More]