TV

OMN: Oduu Amma Nu Gahe (Hag 19, 2020)

OMN: Oduu Amma Nu Gahe (Hag 19, 2020) Dhiyaadhaa Sagantaan keenya Roobii galgalaa jalqabeera. ▶️ Hiriira mormii waamamu irratti lubbuu darbuuf rogeeyyiin itti gaafatamuu? Ittaanaa Habtee (PhD) ▶️Abbootiin seeraa Oromiyaa keessatti hidhaafi reebichi irra gahuurratti gabaasa [Read More]

Hiikamtan
News

Baga nagaan hiikamtan!

Baga nagaan hiikamtan! Ijoolleeen tunniin ji’a Caamsaa 17, 2020 keessa namoota hedduu waliin aanaa Mataa Wayaamaatti hidhaman. Barattoota mana barumsaa sadarkaa 1ffaa barataniidha. Kan suuraarra Xummeefi Jiloodhaa. Xummeen barattuu kutaa 5ffaati. Jiloon barattuu kutaa 7ffaati. [Read More]