Videos

Maatiin Abiyot maal jetti !

Maatiin Abiyot maal jetti !Afaan amaaraa hin dubbatinaa, afaan qomcee faana tokko laga cehuu hin dandeenye Wagga 40 umrin kiyya kana keessaa wagga 48 jimmaan jiraadhe lol hahahahahah BADI ASI BIYYAAA ABBAA KE SEETE JIMMAA [Read More]