Health

Godina Harargee dargaggeysi hawaasa isaanii Koleera irraa baraarsuuf

September 7, 2017

Godina Harargee dargaggeysi hawaasa isaanii Koleera irraa baraarsuuf Godina Harargee Bagaa Anaa Kombolchaa Malkaa Raafu dargaggeysi hawaasa isaanii Koleera irraa baraarsuuf jechaa fluudii(IV) firii 150 Fi Bishaan haylaandii darzana 25,,, kilooriinii magaalaa gutuu mana manara deemanii biisujiran  

1 2