Amharic

የልማት ባንክ የተበላሸ ብድር መጠን ከ25 በመቶ በላይ መድረሱን መንግሥት አስታወቀ

August 9, 2017

የልማት ባንክ የተበላሸ ብድር መጠን ከ25 በመቶ በላይ መድረሱን መንግሥት አስታወቀ     የሦስቱ የመንግሥት ፋይናንስ ድርጅቶች ሀብት ከግማሽ ትሪሊዮን ብር በላይ ሆኗል (ethiopianreporter)— የመንግሥት የፋይናንስ ድርጅቶች ኤጀንሲ የሚከታተላቸውን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ የኢትዮጵያ ልማት ባንክና [Read More]

1 2 3